U bent hier

Links en adressen

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Zeist is geopend op: maandag, woensdag en donderdag van  9.00 tot 12.00 uur.
Contactpersoon: Gerrit Jan Randewijk, Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist (naast Soephuis) tel. 030-6920300  / e-mail / http://www.pkn-zeist.nl

Informatie over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) :  http://www.pkn-zeist.nl/organisatie/anbi

 

Kerkomroep:
De vieringen vanuit de De Bron zijn live en achteraf te volgen via de kerkomroep. http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10515

De vieringen zijn ook te volgen via Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWmohgYTe70hdsCytTWYTqA

 

Opgang (kerkblad):

Opgang is de PKN-Zeist uitgave van de Algemene Kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Zeist, de Gereformeerde Kerk van Zeist en de Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist. In Opgang treft u naast de kerkdiensten en het bijbelleesrooster, actueel nieuws aan van alle wijkgemeenten in Zeist, Uitgelicht-pagina's met achtergrondinformatie van wijkgemeenten, Zeisters- en landelijk kerkelijk nieuws en de jongerenpagina Gangmakers.

http://www.opgang.info

 

Raad van Kerken in Zeist

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen  de Kerken in Zeist te bevorderen. Door bijeen te komen in de Raadsvergaderingen ontmoeten de  kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar. Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, het oecumenisch samen vieren. De Raad van Kerken geeft ook de Forumgids uit met diverse activiteiten, die wekelijks plaatsvinden in de verschillende kerken. U vindt deze gids onder INFORMATIE en onder ACTIVITEITEN. http://www.raadvankerkenzeist.nl

 

Slotstad Radio:

In Opgang en de Nieuwsbode, een regionaal huis-aan-huisblad, worden de kerkdiensten van Zeist en omgeving afgedrukt. Aan bijzondere diensten wordt incidenteel redactionele aandacht besteed. Ook wordt vermeld welke dienst in de zendtijd voor kerken op zondag rechtstreeks te ontvangen is op Slotstad Radio. De frequenties van Slotstad Radio zijn FM 107.0 (ether) en FM 104.2 (kabel). http://www.slotstad.nl/

 

Vakantie Bijbelclub
Elke herfstvakantie worden er drie gezellige dagen Vakantie Bijbelclub gevierd. Kijk voor meer info op www.vbczeist.weebly.com