U bent hier

Diakenen

Voordat er na Pinksteren sprake was van een ingesteld ambt waren Stefanus en zes anderen gekozen om het werk van het diaconaat te doen (Handelingen 6: 1-7), te zorgen voor de armen en te dienen aan de tafel waar de gezamenlijke maaltijden plaatsvonden en Brood en Wijn werden rondgedeeld.


Nog steeds doen de diakenen hun opdracht, hun bediening, veelal in stilte en liefde. Veel verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede en zorg ligt bij de overheid, landelijk en plaatselijk, maar er blijft genoeg over, ook door de terugtrekking van de overheid op sociaal gebied. Te denken is daarbij ook aan vragen en zorgen rondom het onverwachte en mogelijk ook onvoorbereide overlijden van een partner, waarna er grote vragen, zo niet zorgen, kunnen zijn op financieel gebied.


In onze wijkgemeente en in het geheel van Hervormd Zeist heeft het diaconaat een lange traditie en is goed geregeld. Veel wordt centraal besproken en uitgevoerd. Bij dit alles is het vizier van de diaconie groter dan Zeist: het Werelddiaconaat.
Het is goed als één diaken als bediening, taak, deze centrale verantwoordelijkheid heeft, dan kunnen anderen hun bediening vooral in de wijkgemeente uitoefenen.

Diaken

afbeelding van Ina van Doorn
T: 030-6952543
afbeelding van Jan van der Wulp
M: 06 271 255 38
afbeelding van Piet Vergunst
T: 030-6958301
M: 06-10380807

Jeugd Diaken