U bent hier

Kerkrentmeesters

Weliswaar is een enkele kerkrentmeester zichtbaar in de kerkdienst, maar het meeste werk van de kerkrentmeesters gebeurt in stilte. Het is echter niet minder belangrijk. De werkzaamheden van het college van kerkrentmeesters zijn complex. Zij zijn niet alleen werkgever van een afnemend aantal werknemers (kosters, organist en de kerkelijk administrateur), maar hebben ook de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal predikanten met een heel eigen juridische status.

 

Daarbij zijn zij beheerder van meerdere kerkgebouwen en pastorieën, wat veel kennis vereist van de bouwkundige, maar ook van de soms monumentale status. Veel afdrachten moeten worden gedaan aan de landelijke kerk, er moet overleg gepleegd worden met de burgerlijke gemeente en er moeten fondsen geworven worden om te zorgen dat alles, onder Gods zegen, door kan gaan.

 

Het is meer dan geld tellen en een envelop met het traktement naar de pastorie brengen. Een kerkrentmeester draagt een grote en ingewikkelde verantwoordelijkheid in de 21e eeuw.

 

Daar komt bij dat veel verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van het eigen kerkgebouw ook bij de kerkrentmeesters van de wijk liggen. En gezien de financiën moeten zo veel mogelijk werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht, zoals ook gebeurd is bij de grote interne renovatie van de Sionskerk.

Ouderling-kerkrentmeester / wijkpenningmeester

Frank Kühne

Ouderling-kerkrentmeester

afbeelding van Eric Leunk
T: 030-6995158

Giften (oude wijkkas)

Giften: Nieuw bankrekeningnummer Graag informeren wij u omtrent het volgende: Sinds 1 januari is de Wijkkas opgeheven en daarmee ook het bijbehorende bankrekeningnummer. Uw losse giften voor onze wijkgemeente kunt u vanaf nu overmaken op: NL 90 RABO 0373 7335 18 ten name van CvK Protestantse Gemeente Zeist onder vermelding van De Bron. Uw gift komt dan volledig ten goede aan onze wijkgemeente. Namens uw kerkrentmeesters