U bent hier

Passiestonde

Door: Webmaster wijkg..., 4 maanden 2 uur geleden

Vanuit de Nieuwe Kerk, luister mee: www.kerkomroep.nl

Passiestonde  donderdag 9 april 19.15 uur ds. W.G. Sonnenberg  –  Organist Jochen de Gier

Liturgie:

Votum

Samenzang
Psalm 42: 1,6 en 7

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

God, dit zal mijn hart doorboren,
dit gaat mij door merg en been -
van mijn vijand moet ik horen:
“God is ver, gij staat alleen !”
Honend vraagt men dag en nacht:
“Waar is God, dien gij verwacht ?”
In verdrukking moet ik leven,
door mijn vijanden omgeven.

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Gebed

Schriftlezing
Johannes 19: 25- 30
 

Samenzang
Lied 66 : 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tezaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Meditatie: De moeder van Jezus

Samenzang
Lied 78: 3 (Liedboek voor de kerken)

 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.


Dankgebed en voorbede

Samenzang
Lied 157: 2 (Liedboek voor de kerken)

Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria 's zoon,
een hooggeboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.


Zegen

donderdag, 9 april, 2020 - 19:15