U bent hier

Passiestonde

Door: Webmaster wijkg..., 4 maanden 1 dag geleden

Vanuit de Nieuwe Kerk luister mee:

Passiestonde  dinsdag 7 april 19.15 uur ds. C.M.A. van Ekris – Organist Peter van Nes

Liturgie:

Votum

Samenzang
Psalm 2: 1 en 4 (Nieuwe berijming)

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
’t Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!”

O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vreest God den Heer en dienst Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Gebed

Schriftlezing:
Mattheus 27,11- 26

Stilte

Meditatie:

Kijk uit met Hem       (over de vrouw van Pilatus)

Samenzang
Lied 587: 1,2,3 en 4 (Nieuwe Liedboek)

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek u, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Eén moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoor lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
Ik laat hem vallen.

Dankgebed

Samenzang
Lied 587: 5,6 en 7 (Nieuwe Liedboek)

Jezus, gekruisigd - met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

Zing met de psalm:  geen woord is er gebroken –
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.

Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Zegenbede

dinsdag, 7 april, 2020 - 19:15